תנאי שימוש

  • השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
  • ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
  • הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
  • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  • אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
  • הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
  • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.
  • ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.
  • על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים באשקלון .
cross chevron-down